เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติงานทะเบียนราษฎร์ ปี 2562

จำนวนประชากร จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ จำนวนบ้าน
มกราคม 43,529 20,379 23,150 22 266 220 6 79 24,919
กุมภาพันธ์ 43,560 20,393 23,167 16 190 135 3 89 24,951
มีนาคม 43,593 20,411 23,182 12 225 183 3 94 25,007
เมษายน 43,675 20,426 23,249 26 276 88 1 92 25,100
พฤษภาคม 43,704 20,462 23,242 10 362 313 2 121 25,143
มิถุนายน 43,757 20,498 23,259 5 181 250 3 87 25,573
กรกฎาคม 43,873 20,569 23,304 18 312 180 0 96 25,602
สิงหาคม 43,964 20,619 23,345 10 278 177 0 68 25,701
กันยายน 44,047 20,638 23,409 6 244 147 0 94 25,747
ตุลาคม 44,117 20,677 23,440 7 266 169 0 95 25,889
พฤศจิกายน 44,207 20,704 23,503 20 277 159 2 77 25,933
ธันวาคม - - - - - - - - -
รวม