เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

QR Code หน้านี้