เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา

วันที่ หัวข้อ โดย รับผิดชอบโดย สถานะ อ่าน ตอบ
25 พ.ย. 2566 ป้ายโฆษณาหมู่บ้านเข้าข่ายรุกล้ำที่ดินและบัดบังทัศนวิสัย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
บ้านรั้วสีขาวติดกับก๋วยเตี๋ยวบ้านช่าง สำนักปลัดเทศบาล เสร็จสิ้น 100 3
25 พ.ย. 2566 ขยะ
เรื่องทั่วไป
ธนาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 86 1
23 พ.ย. 2566 ถนนมะลิวัลย์เลยโกลบ้อลมา 50 เมตรมีป้ายโฆษณาข้างทาง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ประชาชนเดือดร้อน สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 164 1
23 พ.ย. 2566 ยุงเยอะน้ำเน่าสกปรก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ใช้ถนน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 159 0
23 พ.ย. 2566 ขอให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขฝาปิดท่อระบายน้ำใหญ่ใกล้ปากทางถนนมะลิวัลย์ของถนนประชารักษ์ะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
วิโรจน์ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 166 0
22 พ.ย. 2566 แจ้งหลอดไฟสาธารณะชำรด
เรื่องทั่วไป
ศตวรรษ ชาญญานนท์ผู้ใหญ่บ้านสุภัทราหมู่20 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 160 1
22 พ.ย. 2566 แจ้งตัดต้นไม้ กับ หญ้าข้าง ถนน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ต้นไม้กลางถนน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 159 0
22 พ.ย. 2566 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
กาน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 160 1
21 พ.ย. 2566 ไม่มีรถมาเก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Aaa กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 161 1
20 พ.ย. 2566 สอบถามเรื่องการขายของงานลอยกระทง บึงหนองโคตร
เรื่องทั่วไป
Akorn - เสร็จสิ้น 171 2
20 พ.ย. 2566 นำ้เน่า
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ใช้ถนน - กำลังดำเนินการ 160 1
19 พ.ย. 2566 ขออนุเคราะห์ตรวจซ่อมไฟส่องถนนสาธารณะ
เรื่องทั่วไป
แก่นพยอม ม.16 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 170 1
19 พ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้และตัดหญ้าที่ล้ำถนน และเก็บขยะที่มีคนที่ไม่มีจิตสำนึกนำมาทิ้ง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชาวบ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 180 3
18 พ.ย. 2566 ขอให้เทศบาลช่วยตัดต้นไม้สูงสุภัทรา ซอย 6
เรื่องทั่วไป
นายศตวรรษชยานนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 167 1
17 พ.ย. 2566 น้ำสกปรก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ใช้ถนนเดือดร้อน กองช่าง กำลังดำเนินการ 159 1
16 พ.ย. 2566 รถจอดส่งของกีดขวางทางเข้าซอย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Thanet - รับเรื่องแล้ว 161 1
16 พ.ย. 2566 เสียงดังรบกวน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
พรรณธนัท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 185 2
16 พ.ย. 2566 เหม็นอึแมว
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ศัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 171 0
14 พ.ย. 2566 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะสุภัทราซอย6ดับ
เรื่องทั่วไป
ศตวรรษ ชาญญานนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่20สุภัทรา กองช่าง เสร็จสิ้น 168 1
14 พ.ย. 2566 ยุงเยอะน้ำเน่า
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ต๋อง กองช่าง กำลังดำเนินการ 174 1
14 พ.ย. 2566 ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด
เรื่องทั่วไป
ประชาชนหมู่ที่15 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 178 1
13 พ.ย. 2566 การจัดเก็บขยะที่ฟอร์ดมะลิวัลย์ไม่เข้าเก็บหลายสัปดาห์แล้วครับ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ณัฐวัตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 169 2
12 พ.ย. 2566 ถนนมะลิวัลย์เลยโกลบ้อลมา 50 เมตรมีป้ายโฆษณาข้างทาง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ประชาชนเดือดร้อน สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 167 1
11 พ.ย. 2566 แก้ปัญหา การอุดตันที่ปลายทางน้ำออก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
พัชรา พิทยาวุธวินิจ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 177 1
10 พ.ย. 2566 ตลาดกระสือเปิดใหม่
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนทำงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 229 2
10 พ.ย. 2566 ร้านจำหน่ายยาดองบนฟุตบาตทางเข้าเฟส 2 (ครั้งที่ 2)
เรื่องทั่วไป
ตีตี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 178 0
09 พ.ย. 2566 เสียงดังยามวิกาล จากตลาดนัดเปิดใหม่
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
กิตติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 305 6
09 พ.ย. 2566 ถนนชำรุด และหลอดไฟถนนชำรุด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ประชาชน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 178 1
09 พ.ย. 2566 น้ำเน่าสดปรก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ใช้ถนน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 202 4
07 พ.ย. 2566 หมาจรจัด กัดคน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
แม่หมีมีเรื่องเล่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 179 0
07 พ.ย. 2566 แจ้งตัดต้นไม้ กับ หญ้าข้าง ถนน
เรื่องทั่วไป
ggwq กองช่าง รับเรื่องแล้ว 233 3
05 พ.ย. 2566 น้ำเน่าเหม็นยุงเยอะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ใช้ถนน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 175 0
04 พ.ย. 2566 โคมไฟถนนมีแต่โคมไม่มีไฟนำสว่าง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ไพลิน กองช่าง กำลังดำเนินการ 186 3
01 พ.ย. 2566 ขยะจากเศษหญ้าริมเกาะกลางถนนมะลิวัลย์และข้างถนน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุขอังคณา​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 172 1
01 พ.ย. 2566 ซ่อมถนนเดือดร้อนคนอื่น
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เจ้าของบ้าน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 189 1
31 ต.ค. 2566 แจ้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะดับ
เรื่องทั่วไป
ศตวรรษชาญญานนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่20สุภัทรา กองช่าง เสร็จสิ้น 183 2
30 ต.ค. 2566 ความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำของเทศบาลบ้านเป็ด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เดือดร้อนจริงๆ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 187 0
28 ต.ค. 2566 ยุงเยอะมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ใช้ถนน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 188 0
28 ต.ค. 2566 ถนนทรุด ท่อพัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนบ้านโจด กองช่าง รับเรื่องแล้ว 193 1
27 ต.ค. 2566 ถนนเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
วิศนีย์ 0945164636 - รับเรื่องแล้ว 182 1