เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา

วันที่ หัวข้อ โดย รับผิดชอบโดย สถานะ อ่าน ตอบ
05 ต.ค. 2565 เหม็นขยะมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นุ๊ก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 3 0
02 ต.ค. 2565 ป้ายทะเบียนรถหายค่ะ
เรื่องทั่วไป
Watcharaporn - รับเรื่องแล้ว 10 0
02 ต.ค. 2565 ขออนุเคราะห์เทศบาลซ่อมถนน
เรื่องทั่วไป
แก่นพยอม ม.16 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 18 1
02 ต.ค. 2565 ขออนุเคราะห์เทศบาลเพื่อแจ้งตรวจซ่อมไฟส่องสว่าง
เรื่องทั่วไป
แก่นพยอม ม.16 กองช่าง เสร็จสิ้น 27 2
01 ต.ค. 2565 รบกวนซ่อมถนนเข้าหมู่บ้านให้หน่อยค่ะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ธิษา กองช่าง รับเรื่องแล้ว 12 1
01 ต.ค. 2565 ปัญหา ถนนในซอยมีน้ำท่วมขังถนน และถนนแคบรถตกถนนติดหล่ม ทำให้ขวางการจราจร
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เชาวน์วิช มั่นยืน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 24 3
30 ก.ย. 2565 ไม่มีขยะให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทิ้งขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
xowxn กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 12 1
28 ก.ย. 2565 ทำไมปล่อยให้บึงหนองโคตรเป็นที่รับน้ำเยอะขนาดนี้
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
จารุนันท์ ลักขณาวรรณกุล สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 33 0
27 ก.ย. 2565 น้ำท่วมถนนหน้าบ้าน ไม่มีรถไปรับทราบ รบกวนหารถมาแจกบ้านติดถนนได้มั้ยคะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
แจ่มจิตต์ ไกรยราช - - 20 1
26 ก.ย. 2565 น้ำท่วมบ้านอโณทัย
ถามตอบ - เสนอแนะ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล - รับเรื่องแล้ว 21 1
25 ก.ย. 2565 น้ำท่วมบ้านหมู่บ้านอโณทัย ซอยบ้านแก่นพยอม
เรื่องทั่วไป
นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 44 4
25 ก.ย. 2565 เรื่องรถเก็บขยะหน้าค่ายรอแปดถนนสีหราษเดโช
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
รำไพพรรณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 11 0
22 ก.ย. 2565 โครงการอยู่เจริญทำให้เดือดร้อน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ก๊อบ - รับเรื่องแล้ว 34 1
21 ก.ย. 2565 รถดูดส้วมจอดกีดขวางถนนซอยเลคนครา ร.8
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สรัส - รับเรื่องแล้ว 40 1
21 ก.ย. 2565 ไม่มาเก็บขยะ เกิน 1 สัปดาห์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Gunew กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 32 1
21 ก.ย. 2565 ไม่มาเก็บขยะ เกิน 1 สัปดาห์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Nokzazz กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 27 1
20 ก.ย. 2565 ร้านอาหารดนตรีสดเสียงดังเกินไป
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้เดือดร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 42 0
20 ก.ย. 2565 ร้านอาหารดนตรีสด เสียงดังรบกวนยามวิกาล
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Print กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 46 0
20 ก.ย. 2565 ร้านอาหารแถวสี่แยกบ้านเป็ด-บึงหนองโคตร เสียงดังรบกวนตอนกลางคืน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
TOON - รับเรื่องแล้ว 50 2
20 ก.ย. 2565 ขอคลองระบายน้ำทิ้ง ถนนเส้นย่อย ซอยตรงข้ามคริสจักร์บ้านเป็ด ไป โรงเรียนคุวานันท์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
จักรินทร์ กองช่าง เสร็จสิ้น 39 2
19 ก.ย. 2565 ขออนุเคราะห์เทศบาลเพื่อตรวจซ่อมเปลี่ยนโคมไฟส่องถนน
เรื่องทั่วไป
แก่นพยอม ม.16 กองช่าง เสร็จสิ้น 27 2
19 ก.ย. 2565 น้ำไม่ระบายลงท่อ กลายเป็นน้ำขัง(เน่า)ทำให้ไหลเข้าประชาชน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
น.ส.เสาวภา เสนาเพ็ง กองช่าง เสร็จสิ้น 44 2
18 ก.ย. 2565 ร้านอาหารริมบึงหนองโคตรเล่นดนตรีเสียงดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ได้รับความเดือดร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 84 6
18 ก.ย. 2565 น้ำไม่ไหล
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นิรันดร - รับเรื่องแล้ว 212 1
18 ก.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ถนนคอนกรีต
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Tony - รับเรื่องแล้ว 28 1
17 ก.ย. 2565 ไม่มาเก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
หมู่บ้านมีสไตล์โฮม ร. 8 - รับเรื่องแล้ว 19 0
17 ก.ย. 2565 ไม่มีการเก็บขยะเกิน 1 สัปดาห์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุภาภรณ์ - รับเรื่องแล้ว 18 1
14 ก.ย. 2565 ขยะล้นเมือง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ได้รับความเดือนร้อนเทศบาลไม่แก้ไข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 37 1
12 ก.ย. 2565 การเก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุภา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 36 1
11 ก.ย. 2565 ถนน+ท่อระบายน้ำทรุด ซอยนวลหงษ์ แจ้งเพื่อให้ดำเนินการซ่อมแซม
เรื่องทั่วไป
ปริญญาพร กองช่าง เสร็จสิ้น 55 4
08 ก.ย. 2565 ร้องเรียนการเลี้ยงสัตว์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ไม่ระบุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ 57 2
07 ก.ย. 2565 แจ้งเรื่องทบดินปิดทางระบายน้ำ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชาวบ้าน ม.13 กองช่าง กำลังดำเนินการ 55 2
07 ก.ย. 2565 สร้างกำแพงติดหลักเขตแดน โดยไม่เว้นระยะห่าง 50 cm ตามกฏหมาย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เสฏฐวุฒิ - กำลังดำเนินการ 33 2
06 ก.ย. 2565 ฝาปิดท่อรางระบายน้ำชำรุด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
DS กองช่าง เสร็จสิ้น 49 2
06 ก.ย. 2565 ฝาปิดท่อรางระบายน้ำชำรุด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
AA - เสร็จสิ้น 20 0
06 ก.ย. 2565 ฝาปิดท่อรางระบายน้ำชำรุด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นาเดีย กองช่าง รับเรื่องแล้ว 11 0
05 ก.ย. 2565 ถนนทางเข้าวัดสีตวัน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
โตบูรพา กองช่าง รับเรื่องแล้ว 23 0
04 ก.ย. 2565 ถนนชำรุดซอยนวลหงษ์ ร.8
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ร.8 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 38 0
04 ก.ย. 2565 ขออนุเคราะห์เทศบาลเพื่อแจ้งตรวจซ่อมไฟส่องสว่าง
เรื่องทั่วไป
แก่นพยอม ม.16 กองช่าง เสร็จสิ้น 60 3
03 ก.ย. 2565 ทางออกที่จอดรถตลาดคำไฮ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนเดินตลาดคำไฮ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 19 0