เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด Banped Municipality

อัพเดทสถานการณ์ 'ไวรัสโควิด-19' ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 08/04/2563 11:34 น. • ติดเชื้อเพิ่ม 111 ราย • ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 2,369 ราย • เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย • ยอดสะสมผู้เสียชีวิต 30 ราย • รักษาหายแล้ว 888 ราย ข้อมูลโดย https://covid19.th-stat.com

ข้อมูลล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคา