เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด Banped Municipality

อัพเดทสถานการณ์ 'ไวรัสโควิด-19' ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 03/04/2563 13:04 น. • ติดเชื้อเพิ่ม 103 ราย • ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 1,978 ราย • เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย • ยอดสะสมผู้เสียชีวิต 19 ราย • รักษาหายแล้ว 581 ราย ข้อมูลโดย https://covid19.th-stat.com

ข้อมูลล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคา