เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา - แจ้งร้องเรียนการทุจริต

เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบจะเก็บข้อความและข้อมูลท่านเป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ