เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา

วันที่ หัวข้อ โดย รับผิดชอบโดย สถานะ อ่าน ตอบ
05 เม.ย. 2567 หลอดไฟฟ้าขาดไม่ติด
เรื่องทั่วไป
ประมวล กองช่าง เสร็จสิ้น 170 3
05 เม.ย. 2567 เสาไฟถนนดับ อยากให้ช่วยแก้ไข
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
แจ้ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 147 1
03 เม.ย. 2567 ขอไฟฟ้าที่ถนนทางเข้าบ้านม.4โคกฟันโปง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เสรีโฮม 0985928788 กองช่าง เสร็จสิ้น 169 5
02 เม.ย. 2567 ไม่เข้าเก็บขยะ ขยะล้น
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้อาศัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 144 0
02 เม.ย. 2567 นำเน่าเหม็น
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เดือดร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 147 0
02 เม.ย. 2567 เหม็นกลิ่นควัน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เหม็นกลิ่นควัน - รับเรื่องแล้ว 139 1
01 เม.ย. 2567 รถขยะไม่มาเก็บขยะในหมู่บ้าน 10 วัน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สมบัติ ps home มะลิวัลย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 151 1
31 มี.ค. 2567 ไม่เก็บขยะมา 1 เดือน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Joy - รับเรื่องแล้ว 131 1
30 มี.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขท่อระบายน้ำไม่ไหล
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผดุง 0815482123 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 155 1
26 มี.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ไม่ประสงค์ออกนาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 154 0
25 มี.ค. 2567 ฝุ่นจากถนนสาธารณะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ลูกบ้านในโครงการ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 144 0
22 มี.ค. 2567 ไฟถนนมะลิวัลย์มืดมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เจษฎา กองช่าง รับเรื่องแล้ว 170 0
14 มี.ค. 2567 ตรวจสอบการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ไม่ประสงค์ออกนาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 191 3
14 มี.ค. 2567 ปรับปรุงถนน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
พรรษกร กองช่าง รับเรื่องแล้ว 165 1
13 มี.ค. 2567 ขอความกรุณาล้างถนนให้ด้วยคะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
eve สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 157 0
12 มี.ค. 2567 สอบถามเรื่องซ่อมปรับปรุงถนน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
0992164572 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 170 1
12 มี.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ใช้เส้นทางประจำ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 256 6
11 มี.ค. 2567 ฝาท่อตะแกรงเหล็กเป็นหลุม
เรื่องทั่วไป
กู้ภัยขอนแก่น กองช่าง เสร็จสิ้น 177 1
11 มี.ค. 2567 แจ้งให้ทำการแก้ไขท่อให้ด่วน
เรื่องทั่วไป
วชิรา985928788 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 203 2
07 มี.ค. 2567 ไฟส่องสว่างถนน กับ หญ้าข้างทาง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สาว กองช่าง เสร็จสิ้น 199 4
06 มี.ค. 2567 น้ำสกปรก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เดือดร้อน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 171 0
05 มี.ค. 2567 ฝาท่อ แตกเป็นหลุมขนาดใหญ่
เรื่องทั่วไป
ซอยสินธารา ม.8ต.บ้านเป็ด กองช่าง รับเรื่องแล้ว 178 1
05 มี.ค. 2567 รถขยะโยนถังขยะหน้าบ้าน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนบ้านโจด หมู่ 8 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 179 3
05 มี.ค. 2567 รถขยะไม่มาเก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 149 1
03 มี.ค. 2567 ฝาบ่อพัก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชัยวัฒน์ เงาะปก - เสร็จสิ้น 143 1
29 ก.พ. 2567 ช่วยตัดหญ้าข้างทางหน่อยครับ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ขอบคุณครับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 231 2
29 ก.พ. 2567 ขยะสะสมเหม็นมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นายณุวัฒชัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 164 1
23 ก.พ. 2567 ดินโคลนทับถมคลองระบายน้ำเสีย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ธนิต ชัยวงษ์ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 169 0
22 ก.พ. 2567 ต่อเติมล้ำแนวเขตทางสาธารณะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชาวบ้านเดือดร้อน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 176 1
22 ก.พ. 2567 ถนนทางเข้าบ้านเป็นหลุม
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
A กองช่าง รับเรื่องแล้ว 170 1
21 ก.พ. 2567 ร้องเรียนเรื่องกลิ่นควันไฟ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
จิรวดี มะโนวงศ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 162 0
21 ก.พ. 2567 ร้านดีดีบรรจุภัณฑ์ จอดรถขวางทาง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
A สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 189 1
20 ก.พ. 2567 แจ้งเข้าเก็บขยะหมู่บ้านเบสท์โฮม มข.3
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สมาชิกหมู่บ้านเบสท์โฮม มข.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 163 1
19 ก.พ. 2567 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงถนนทางเข้า
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
พุดดิ้ง กองช่าง รับเรื่องแล้ว 171 1
17 ก.พ. 2567 ร้องเรียน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
อัษฎาวุธ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 170 1
13 ก.พ. 2567 ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมไฟส่องสว่างครับ
เรื่องทั่วไป
ขวัญชัย กองช่าง เสร็จสิ้น 200 2
13 ก.พ. 2567 มีการวางตู้ขายอาหารในเขตทาง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
พิชัย สำนักปลัดเทศบาล เสร็จสิ้น 184 0
13 ก.พ. 2567 สอบถามการวางท่อทางเข้าบ้านคำไฮ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
พิชัย กองช่าง รับเรื่องแล้ว 178 0
11 ก.พ. 2567 ขออนุเคราะห์ตัดต้นไม้ขึ้นระสายไฟ
เรื่องทั่วไป
จุรีพร กองช่าง รับเรื่องแล้ว 274 1
06 ก.พ. 2567 ถนนยุบตัวจากน้ำท่วมปี 66
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เจ้าของบ้าน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 301 1