เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 2.23 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( แบบ บก.01)
ประเภท
ขนาด 2.39 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้