เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้