เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สำเนาขอบเขตของงานและสำเนารายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์ที่ 1. สำเนาขอบเขตของงานและสำเนารายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท
ขนาด 5.84 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้