เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้านซอย 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

QR Code หน้านี้