เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมติดตั้ง จำนวน 128 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 128 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 0.44 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. เอกสารประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 128 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 2.66 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้