เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 13 มีนาคม 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายและกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างไรจึงเหมาะสม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้