เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ให้กับน้องๆนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาล 3 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิด ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาส พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ต่อด้วยกิจกรรมเซอร์ไพส์ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากน้องๆนักเรียนชั้นอื่นๆ โดยตั้งแถวยาว และมอบของที่ระลึกให้กับพี่ๆที่สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารัก ความสดใสและอบอุ่น
QR Code หน้านี้