เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 3 โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมสุข

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ แก้วไสย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พบปะนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยโครงการฯ เปิดเรียนวันนี้เป็นวันที่ 3 ของปีงบประมาณ 2566 โดยได้เรียนการทำแซนวิสโบราณ เพื่อต่อยอดอาชีพเสริมให้กับนักเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้