เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (ซอยบ้านนายสมศรี จุลดาบุดดี ถึงบ้านนายลิขิต ดวงกลางใต้) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (ซอยบ้านนายสมศรี จุลดาบุดดี ถึงบ้านนายลิขิต ดวงกลางใต้) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 1.6 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้