เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย 5 จากบ้านนายประจวบ ถึงบ้านนางเหลือง สามแยกบ้านช่างอ๊อดถึงบ้านนายสมหวังและสุดา) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย 5 จากบ้านนายประจวบ ถึงบ้านนางเหลือง สามแยกบ้านช่างอ๊อดถึงบ้านนายสมหวังและสุดา) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 1.78 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้