เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อบรมโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน วันที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิด อบรมโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปีงบประมาณ 2566 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น
QR Code หน้านี้