เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 8 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และช่องทางการตลาด ต่อด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคนิค/ช่องทางการจำหน่าย ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติมอบป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอื้ออาทรบ้านเป็ด และป้ายกลุ่มปลาร้าน้ำพริกเผาตำบลบ้านเป็ด ให้กับผู้แทนทั้งสองกลุ่ม พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
QR Code หน้านี้