เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยสุโขทัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยสุโขทัย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 2.04 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้