เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม คคก.การบริหารจัดการความเสี่ยงและ คกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหนองโคตร
QR Code หน้านี้