เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน ชนิดงูสิง บ้านเป็ด หมู่ 18
ชนิดงูลายสอ หมู่บ้านผ่องอำไพ และชนิดงูหลาม หมู่บ้านจุฑาทิพย์ เขตบ้านพรสวรรค์
QR Code หน้านี้