เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้