เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้