เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้าขาวม้า โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมขับร้องสรภัญญะให้กับผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วมพบปะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ หอประชุมอเนกประสงค์
QR Code หน้านี้