เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 บ้านเดชาและศิริการ์เด้น ม.17

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 18 วันสุดท้าย) บ้านเดชาและศิริการ์เด้น ม.17 มีสุนัขและแมวได้วัคซีนรวม 200 ตัว
QR Code หน้านี้