เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจากทุกส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4
QR Code หน้านี้