เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ช่วยตัดหญ้าข้างทางหน่อยครับ

มีการวางท่อถนนศรีจันทร์ตั้งแต่เซเว่น(วังมัจฉาเก่า) ตอนนี้ต้องใช้ทางเบี่ยงเส้นข้างร้านชำนาญวัสดุไปจนถึงสามแยกแถวๆ ร้านแฟลชส่งสินค้า เส้นทางมีหญ้าขึ้นทั้งสองฝั่ง อยากให้ทางเทศบาลมาตัดหญ้าบริเวณข้างทางเพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น
คำตอบที่ 1
พนักงานกำลังดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้นะครับ
คำตอบที่ 2
ขอบคุณที่ทำให้อย่างรวดเร็วครับ
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB