เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฝาท่อ แตกเป็นหลุมขนาดใหญ่

บริเวณ ทางเข้าปากซอย สินธารา และสามแยกในซอย ฝาท่อมีรอยแตก และเป็นหลุมขนาดใหญ่
คำตอบที่ 1
เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านแล้ว และจะประสานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบตรวจสอบต่อไป
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB