เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ปรับปรุงถนน

สอบถาม มีโครงการ หรือนโยบายจะสร้างถนนมต่อให้แล้วเสร็จหรือไม่ เนื่องจากถนนเส้นนี้มี 3 ระดับ เวลาฝนตกน้ำท่วมขังถนนตรงที่ต่ำที่สุด ซึ่งอยู่ท้ายซอย ตลอด บ้านเลขที่ 598/1 บ้านโคกฟันโปง หมู่ 21
คำตอบที่ 1
แอดมินได้รับเรื่องจากท่านแล้ว และจะประสานเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูลโดยเร็ว
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB