เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฝุ่นจากถนนสาธารณะ

ถนนสาธารณะประโยชน์ข้างหมู่บ้านศุภาลัยบลิซ แต่ก่อนถนนมีลักษณะเป็นดินลูกลัง มีรถสัญจรบ้างแต่ไม่เยอะ เพราะสภาพถนนไม่ดี แต่หลังจากที่มีการมาปรับสภาพถนนใหม่โดยการนำดินมาเทเพิ่มและบดอัด ทำให้ถนนทั้งเส้นกว้างขึ้นและสภาพดีขึ้น รถสัญจรมากขึ้นตลอดทั้งวัน ทำให้บ้านที่อยู่ริมถนนได้รับผลกระทบจากฝุ่น เปิดประตูหน้าต่างรับลมไม่ได้เลย แม้กระทั้งตากผ้าก็ลำบากเพราะ รถวิ่งเร็วทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือหากช่วงไหนลมแรง ฝุ่นก็จะฟุ้งทั้งวัน จากกรพูดคุยกับเพื่อนบ้านตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งบางหลังมีเด้ก และผู้สูงอายุพักอาศัยด้วย อยากให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB