เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ

ขอความอนุเคราะห์ขอถังขยะให้กับซอยอภิชนอุทิศข้างเคี้ยงบ้านเลขที่327/1-327/8 เป็นทาวน์เฮาส์ที่อยู่กันหลายหลังครับเดิมทีเคยมีถังขยะแต่เทศบาลเอาออกไปทำให้ไม่มีที่ทิ้งขยะ
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB