เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขท่อระบายน้ำไม่ไหล

ท่อระบายน้ำข้าง รร. บ้านโคกฟันโปง ทางเข้าvip 2-3 (บ้านเลขที่ 309 หมู่4) ไม่ไหล ทำให้น้ำเสียเจิ่งนอง สัญจรลำบาก เนื่องจากเป็นบริเวณปากซอยที่รถคับคั่ง มีคนเดินเท้า
ขอความอนุเคราห์เทศบาลช่วยตรวจดูเส้นทางระบายน้ำไปทางปากซอยว่าตันหรือไม่
คำตอบที่ 1
แอดมินจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบตรวจสอบและชี้แจงผู้ร้องทราบต่อไป
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB