เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ไม่เข้าเก็บขยะ ขยะล้น

รบกวนมาเก็บขยะที่ มบ.ไอคอนวิลล่า 10 ให้ด้วยค่ะ ขยะล้นแล้ว
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB