เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รถขยะไม่มาจัดเก็บขยะนานเกินสมควร

หมู่บ้าน ps home มะลิวัลย์ ขยะมาเก็บขยะล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 67 วันนี้วันที่ 9 แล้วค่ะก็ยังไม่มาขอทราบกำหนดการจัดเก็บขยะของเทศบาลว่ากำหนดการจัดเก็บกี่วันต่อครั้ง ดิฉันคิดว่า2 ครั้ง/ อาทิตย์น่าจะพอดีและควรแจ้งวันจัดเก็บให้ทราบด้วยจะได้แจ้งสมาชิกในหมู่บ้านให้จัดเตรียมขยะมาทิ้ง ร้องเรียนมาก็ไม่ตอบไม่แจ้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรเงียบอย่างเดียว หรือไม่สนใจแัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ ช่วยตอบสักนอดจะได้รู้ว่าที่ร้องๆมานี่ถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือไม่อย่างไร
คำตอบที่ 1
แอดมินจะประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและชี้แจงผู้ร้องทราบครับ
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB