เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รถขยะไม่มาเก็บ

บ้านไทรทอง จิตตะมัย ไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บจะสองอาทิตย์แล้ว แต่ค่าขยะมาเก็บตรงเวลา
คำตอบที่ 1
ได้รับการจัดเก็บขยะบริเวณดังกล่าวหรือยังครับ
ตอบกระดานสนทนา
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
ไฟล์รูปภาพ (gif,jpg,png) ไม่เกิน 200 KB