เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พนักงานจ้างทั่วไป)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พนักงานจ้างทั่วไป)
ประเภท
ขนาด 0.6 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้