เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป)
ประเภท
ขนาด 0.27 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป)
ประเภท
ขนาด 0.17 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประเภท
ขนาด 0.16 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประเภท
ขนาด 0.22 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้