เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1 รอบสำรอง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1 (รอบสำรอง)
สามารถลงทะเบียนได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน และทางระบบออนไลน์ ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4v7OKKe-qyCHyAoq181EX0f_30Qu_Ti6daZEfksnfaTCokw/viewform
ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564
 
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดเทศบาล โทร 043-423869-70 ต่อ 431/432 ในเวลาราชการ
QR Code หน้านี้