เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4)
ประเภท
ขนาด 1.84 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้