เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สำเนาขอบเขตของงานและสำเนารายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้ายชนิดยกเท 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์ที่ 1. สำเนาขอบเขตของงานและสำเนารายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้ายชนิดยกเท 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท
ขนาด 5.36 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้