เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ไฟล์ที่ 1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประเภท
ขนาด 0.12 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้