เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนแยกครัวแก่นทองถึงที่ทำการกำนัน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนแยกครัวแก่นทองถึงที่ทำการกำนัน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 1.97 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้