เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา

ไฟล์ที่ 1. ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเภท
ขนาด 0.22 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศรายชื่อผู้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล
ประเภท
ขนาด 0.26 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ประกาศรายชื่อผู้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ระดับประถมศึกษา
ประเภท
ขนาด 0.4 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ประกาศรายชื่อผู้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท
ขนาด 0.24 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. ประกาศรายชื่อผู้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ประเภท
ขนาด 0.23 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้