เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. สำเนากฏบัตรการตรวจสอบภายใน
ประเภท
ขนาด 0.77 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. สำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Audit Plan)
ประเภท
ขนาด 0.53 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. สำเนาแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- พ.ศ. 2569
ประเภท
ขนาด 0.34 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้