เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภท
ขนาด 0.33 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2.
ประเภท
ขนาด 0.01 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3.
ประเภท
ขนาด 0.01 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้