เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติการสอน และ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1. รับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานธุรการในโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.67 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฎิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.78 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้