เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แนวปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)

ไฟล์ที่ 1. แนวปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ประเภท
ขนาด 1.26 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้