เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65

ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  15 - 17   ธันวาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด (สาขาสะอาด) 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  22 - 24  ธันวาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด 
QR Code หน้านี้