เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บริษัท ไดนามิคกรุ๊ปโปรดัก จำกัด จะดำเนินการเจาะดึงท่อประปาส่วนภูมิภาคโดยวิธี HDD ชนิดท่อ HDPE ขนาด 800 มม. ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น."

QR Code หน้านี้