เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ไฟล์ที่ 1. บัญชีราคาประเมินที่ดิน
ประเภท
ขนาด 3.13 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท
ขนาด 6.47 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. บัญชีราคาประเมินห้องชุด
ประเภท
ขนาด 6.22 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ภ.ด.ส. 2
ประเภท
ขนาด 0.23 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้